Wettelijke garantie

Deze garantie regels zijn geldig voor producten geleverd of afgehaald na 1 juni 2022.
Voor aankopen voor deze datum gelden nog de oude garantieregels.

Een aankoop geeft je recht op de wettelijke garantie van 2 jaar, deze termijn is geldig vanaf de leverings- of afhaaldatum van het product.
Als er binnen deze termijn een conformiteitsgebrek optreedt, heb je als klant recht op garantie.

Het moet gaan om gebreken die aanwezig zijn op het moment van de levering van het goed aan de consument, ongeacht of ze op dat ogenblik verborgen of zichtbaar zijn.

Als klant heb je recht op herstel indien je, bij of na de levering, een gebrek, al dan niet verborgen, vaststelt in het product, conform de wettelijke voorschriften.

De wettelijke garantie is niet van toepassing op:

1. Schade veroorzaakt door normale slijtage, (on)opzettelijke veranderingen toegebracht door de klant aan de producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand en andere externe factoren.
2. Schade veroorzaakt door gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de instructies en informatie.
3. Gebreken die zijn veroorzaakt door een wijziging van het goed door de consument of een derde.
4. Gebreken die de consument bij het afsluiten van de overeenkomst kende of waarvan hij onmogelijk niet op de hoogte kon zijn.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Hoe kan je aanspraak maken op jouw garantie?

Is er een gebrek of onenigheid over jouw bestelling, dan betreuren we dat ten zeerste en helpen we jou graag verder.

Stuur eerst en vooral zo spoedig mogelijk een mail naar klantendienst@kpinterieur.be. Stuur altijd minimaal 3 foto’s mee waarop de klacht duidelijk is te zien. Dit vereenvoudigt de procedure aanzienlijk.

Indien de garantie van toepassing is, heb je in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie. Een extra bestelperiode van de vervangstukken of vervanging kan in voorkomend geval niet vermeden worden. Wanneer de herstelling of vervanging onmogelijk is of als dit onevenredige kosten voor KP Interieur met zich zou meebrengen, kan je (in welbepaalde omstandigheden) een prijsvermindering of terugbetaling vragen. De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het gefactureerde bedrag. Eventueel kan een terugbetaling rekening houden met het genot dat je als klant al van het goed had.
Meubelen (afgehaald door de koper) dienen door de koper voor eigen rekening en risico aan de verkoper bezorgt te worden bij herstelling of vervanging.